ΠΕΡΓΚΟΛΕΣΠΕΡΓΚΟΛΕΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΓενική περιγραφήΗ βιοκλιματική πέργκολα της RoloProtection είναι κατασκευή αλουμινίου και μπορεί να καλύψει οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενες περσίδες. Οι περσίδες επιτρέπουν τη δημιουργία ιδανικού μικροκλίματος, χάρη στη φυσική ροή του αέρα. Οι περσίδες περιστρέφονται από 0° έως 90°, χειροκίνητα ή ηλεκτρικά.

Η κατασκευή είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13561 σε ό,τι αφορά στη στατικότητα, στεγανότητα και ανεμοπίεση (κατηγορία 3).
Χρησιμοποιείται ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
Όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον.


Εγγύηση


  • 5 χρόνια εγγύηση για τα εξαρτήματα και τη βαφή της πέργκολας.
  • 5 χρόνια εγγύηση για όλα τα ηλεκτρονικά και λειτουργικά συστήματα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προκύπτουν από μη φυσιολογική χρήση.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να γίνεται ετήσια συντήρηση από ειδικευμένο τεχνικό.


Κατεβάστε το σχετικό εγχειρίδιο αναφορικά με τις πέργκολες που κατασκευάζει η ROLO PROTECTION